Działalność

Głównym przedmiotem bieżącej działalności handlowej naszej spółki jest obrót surowcami energetycznymi oraz świadczenie usług spedycji kolejowej. Spółka zajmuje się także realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, szeroko pojętym doradztwem gospodarczym oraz obrotem wierzytelnościami.

Ponad 90% naszego wolumenu sprzedaży energetycznych miałów węglowych odbywa się w wysyłkach całowahadłowych z przeznaczeniem dla potrzeb naszych zagranicznych Partnerów handlowych. Więcej informacji na temat każdego z obszarów naszej działalności znajduje się w poszczególnych zakładkach.

Surowce Energetyczne

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby ciepłownictwa oraz energetyki zawodowej.

Możemy Państwu zaoferować miały lub mieszanki miałowe w zakresie przedstawionym poniżej, w tym miały przeznaczone do spalania w kotłach fluidalnych.:

Parametry Jednostka Zakres
Uziarnienie mm 0-20 lub 0-10
Qir MJ/kg 18,0 – 27,0
Ar % 10,0 – 27,0
Wtr % 7,0 – 16,0
Sr % 0,4 – 1,2

Oferujemy także dostawy hurtowe paliw ekologicznych takich jak Ekogroszek (uziarnienie 5 – 25 mm) lub Groszek (uziarnienie 5 – 31,5 mm)  o kaloryczności 24 – 26 MJ/kg.

Dysponujemy możliwościami dostarczania towarów w wagonach typu EA (węglarki) lub samowyładowczych typu FALS (Talbot). Preferujemy realizację dostaw całopociągowych w ilościach 1.000 – 2.400 Mg. Posiadamy również dostęp do bocznicy kolejowej.

Ponadto, wykorzystując potencjał związanego z nami zakładu przeróbczego posiadamy możliwości wzbogacania węgla surowego do wyższych klas, jak również możemy świadczyć usługi w zakresie przeprowadzania procesu odzysku węgla z hałd pokopalnianych czy powęglowych.

W przypadku biomasy możemy Państwu zaoferować sprzedaż zrębków drzewnych wraz z pełną dokumentacją dla Energetyki zawodowej, wymaganą przez Urząd Regulacji Energetyki wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia18 października 2012r., o następujących parametrach:

Preferujemy dostawy całopociągowe po ok 1.270 m3, jednak możliwe są także dostawy kolejowe z przeładunkiem na wskazanej bocznicy na samochody ciężarowe z naczepami typu „ruchoma podłoga” oraz dostawy realizowane w całości transportem samochodowym przy wykorzystaniu naczep typu „ruchoma podłoga”

Doradztwo Gospodarcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach:

1. Doradztwo strategiczne, które obejmuje:
a) analizę strategiczną i diagnozę,
b) optymalizację modelu biznesowego,
c) opcje strategiczne,
d) formułowanie strategii,
e) monitoring strategii.

2. Doradztwo finansowe, które obejmuje:
a) analizy finansowe i inwestycyjne,
b) modelowanie finansowe,
c) biznes plany/studia wykonalności,
d) organizację finansowania.

3. Doradztwo biznesowe, które obejmuje:
a) zarządzanie ryzykiem,
b) zarządzanie efektywnością,
c) programy naprawcze/strategie antykryzysowe,
d) doskonalenie organizacji,
e) ekspertyzy i niezależne opinie.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy lub chęcią pozyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skierowanie stosownego zapytania na adres e-mail: biuro@v-project.org

Obrót Wierzytelnościami

Jedną z najszybszych form odzyskania Państwa należności jest ich zbycie w drodze cesji wierzytelności. Daje to natychmiastową możliwość wpisania takiej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu bez ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych, pozwala na zamknięcie kont analitycznych i zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudnościągalne.

Jesteśmy zainteresowani nabyciem wierzytelności pojedynczych jak również całych pakietów wierzytelności. Warunki a także ceny są zawsze indywidualnie negocjowane. Wszelkimi procedurami dotyczącymi przygotowania umowy przelewu wierzytelności zajmuje się nasz dział prawny.

Wszelkie oferty dotyczące zakupu bądź sprzedaży wierzytelności prosimy kierować na adres: biuro@v-project.org

WSPIERAMY