ZARZĄD

Prezes Zarządu / CEO

Sławomir Wołyniec – Absolwent Studiów Doktoranckich (XII Edycji) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs dla kandydatów do Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa. Posiada Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów (na podstawie art. 19, ust. 3, Ustawy z dn. 29 lipca 1992 roku).

Dwudziestosiedmioletnie doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc obowiązki w zarządach spółek prawa handlowego (w tym notowanej na GPW w Warszawie) jak również będąc przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i inwestycyjną na własny rachunek.

Począwszy od roku 1988 związany z następującymi sektorami: przemysłu lekkiego, obrotu wierzytelnościami, handlu masowego surowcami energetycznymi, budownictwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz handlu zagranicznego.

Zainteresowania: filozofia chrześcijańska.

WSPIERAMY